header image

Buddyzm

Buddyzm jest systemem filozoficzno-etycznym, przez wielu ludzi uznawanym jednak bardziej za religię niż filozofię. Założycielem i twórcą jego podstawowych założeń był Siddhartha Gautama, żyjący od około 480 do 560 roku p.n.e. Buddyzm zaliczany jest do religii darhamicznych i nieteistycznych. Szczególnie związany jest jednak z państwem tybetańskim, jego historią oraz walką o wyzwolenie spod chińskiej okupacji Tybetu.

Samo słowo „buddyzm” zostało stworzone przez zachodnich uczonych stosunkowo niedawno. Wcześniej w krajach wyznawców tej religii częściej używano określeń dharma, sasana lub buddhasasana. Wiara ta oparta jest na Czterech Szlachetnych Prawdach głoszonych przez jej założyciela. Prawdy te przedstawione są w tzw. Ośmiorakiej Ścieżce, która ma prowadzić do ustania cierpienia.

Po śmierci Buddy w ciągu pięciu następnych wieków jego nauki rozprzestrzeniły się z subkontynentu indyjskiego na centralną, południowo-wschodnią i wschodnią Azję. W późniejszym czasie dotarły również na Zachód. Buddyzm już od początku był systemem o dość luźnej strukturze nie tylko od strony organizacyjnej, ale również doktrynalnej. Podczas jego rozwoju powstawały wspierające się wzajemnie liczne odmiany i szkoły buddystyczne.

Buddyzm obecnie dzieli się na trzy podstawowe tradycje. Należą do nich: Theravada, Mahayana oraz Wadżrajana, która jest również częścią Mahajany. W zależności od źródeł występuje także wiele rozbieżności na temat liczebności buddystów na świecie. Oficjalnie oscyluje ona od 230 do 500 milionów. Daje to buddyzmowi piąte miejsce wśród najliczebniejszych religii świata.

Możliwość komentowania jest wyłączona.