header image

Centralny Rząd Tybetański

Centralny Rząd Tybetański na uchodźstwie z siedzibą w indyjskiej Dharamsali mimo iż nie jest oficjalnie uznawany jako polityczna władza Tybetu, stanowi główny ośrodek wsparcia udzielanego Tybetańczykom w czasie prowadzenia przez Chiny agresywnej polityki w tym kraju. Najważniejszym zadaniem tybetańskiego rządu jest koordynacja pomocy udzielanej Tybetańczykom przez organizacje humanitarne.

Za zgodą władz indyjskich, CRT pełni rolę samorządu dla około 120 tysięcy tybetańskich uchodźców zamieszkujących terytorium Indii oraz innych krajów. Ponadto rząd tybetański zajmuje się również wspieraniem obecnego dalajlamy w dążeniach do wynegocjowania z rządem w Pekinie pełnej autonomii dla Tybetu (funkcja informacyjna) oraz ochroną dziedzictwa kulturowego Tybetańczyków.

Centralny Rząd Tybetański jest stanowczo przeciwny wszelkim działaniom zbrojnym jako sposobu walki o autonomię. Role głowy państwa pełni tutaj obecnie dalajlama Tenzin Giaco, który zainicjował jednocześnie demokratyzację rządu. To on mianował teokratycznego premiera oraz ministrów – najczęściej byli to buddyjscy mnisi. Obecnie skład rady ministrów wybierany jest w wolnych, demokratycznych wyborach.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii tybetańskiego rządu było uchwalenie 14 czerwca 1991 roku dokumentu o nazwie Karta Tybetańczyków na Uchodźstwie. Przez wielu nazywany jest on również nieformalną konstytucją Tybetu przyjętą przez Tybetańskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych.

Celem rządu Tybetu nie jest rozciągnięcie swojej władzy na terytorium Tybetańskiego Regionu Autonomicznego. Najważniejszym założeniem rządzących jest bowiem uzyskanie statusu Specjalnego Regionu Autonomicznego w ramach Chińskiej Republiki Ludowej podobnie jak miało to miejsce w przypadku Hongkongu czy Makau.

Możliwość komentowania jest wyłączona.