header image

XIV Dalajlama Tybetu

Określenie Dalajlama pochodzi z połączenia słów ta-le (ocean) i bla-ma (lama). Tytuł dalajlamy nadał lamie Sonam Gjaco szesnastowieczny przywódca tybetańskiej tradycji buddyjskiej gelug, wódz Mongołów. Altan-chan, podczas ich spotkania w 1578 r.. Tytuł ten miał oznaczać „lamę (o mądrości) jak ocean”.
Retrospektywnie, tytułu tego używa się także w odniesieniu do Gedun Druba, czyli Dalajlamy I oraz Gedun Gjatso, czyli Dalajlamy II, którzy poprzedzali Sonam Gjatso. Byli oni zwierzchnikami klasztoru Drepung, Sera i Taszilhunpo.
Buddyści tybetańscy uważają Dalajlamę za jednego z tulku, czyli istot, które po śmierci świadomie wybierają swoje kolejne wcielenie. Dalajlamowie, za życia wielokrotnie przepowiadali miejsce, gdzie narodzi się ich następna inkarnacja. Zgodnie z tybetańskim światopoglądem jest tylko jeden Dalajlama, a kolejne numery oznaczają tylko kolejne wcielenia tej samej osoby.
Pełne imię obecnego, XIV Dalajlama Tybetu, brzmi Dżamphel Ngałang Lobsang Jesie Tenzin Giaco.
Urodził się on 6 lipca 1935 r. w miejscowości Tacker, w prowincji Amdo. Za duchowego przywódcę Tybetu, oficjalnie uważany jest od 1940 r. Dalajlama XIV, stojący na czele rządu Tybetu, w 1950 r., po inwazji Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, bezskutecznie starał się negocjować z Chińczykami.
W odpowiedzi na prześladowania i represje, które spotykały Tybetańczyków, w marcu 1959 r. chwycili oni za broń. Mieszkańcy Lhasy, obawiając się uprowadzenia i wywiezienia przez Chińczyków do Pekinu Dalajlamy, otoczyli jego rezydencję. Zgromadzenie to przerodziło się w antychińskie demonstracje, a później w powstanie. W takiej sytuacji, gdy stało się jasne, że nie ma już żadnych szans na rozmowy i negocjacje, Dalajlama opuścił Lahsę i przedostał się do Indii. Wywołane powstanie zostało krwawo stłumione, a ponad osiemdziesiąt tysięcy Tybetańczyków poszło w ślady swojego przywódcy.
Tuż po dotarciu do Indii, Dalajlama powołał rząd emigracyjny. Głównymi zadaniami było organizowanie pomocy dla uchodźców i zabieganie o wsparcie społeczności międzynarodowej. Sam Dalajlama stanowczo sprzeciwia się stosowaniu przemocy w walce o wolność, prawa i godność swojego narodu. Z swoją pokojową postawę, została przyznana mu w 1989 r. pokojowa Nagroda Nobla.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.