header image

Tybetański Region Autonomiczny

Tybetański Region Autonomiczny ze stolicą w Lhasie oficjalnie należy do Chińskiej Republiki Ludowej. Powstał w 1965 roku w wyniku połączenia dotychczasowego regionu Tybetu z terytorium Quamdo. Co ciekawe region ten zajmuje jedynie 1,2 z 2,5 mln km2 historycznego terytorium tybetańskiego (między innymi słynny „dach świata”, czyli Wyżynę Tybetańską). W 2006 roku została tutaj otwarta kolej tybetańska, łącząca ten region z chińską prowincją Quinghai.

Obecnie Tybet jest jednym z najsłabiej rozwiniętych regionów Chin. Największą tutejszą gałęzią gospodarki jest pasterstwo. Opiera się ono na koczowniczej hodowli jaków, kóz, owiec i wielbłądów. Oprócz tego dominują tutaj myślistwo, rzemiosło oraz uprawy jęczmienia, gryki i roślin strączkowych. W Tybecie znajdują się również niezwykle bogate złoża surowców naturalnych – między innymi chromu, miedzi, litu, żelaza, cynku, ołowiu i uranu. Te ostatnie uważane są za największe na świecie.

W ostatnich latach w związku z walką o wyzwolenie Tybetu, w jego stolicy Lhasie bardzo powoli dokonują się poważne zmiany gospodarcze. Te wydarzenia wciąż jednak pozostają w cieniu bardzo agresywnej polityki władz chińskich wobec regionu tybetańskiego. Owe zmiany można zauważyć między innymi w dynamicznie rozwijającej się turystyce i komunikacji. Dzieje się tak za sprawa sporych nakładów inwestycyjnych ze strony rządu centralnego.

Obecnie głównym celem tybetańskiego rządu na uchodźstwie w Indiach, sprawującego władzę w Tybecie jest przywrócenie autonomii oraz wyzwolenie z chińskiej okupacji. Do pomocy i dialogu nawołuje między innymi obecny dalajlama Tenzin Giaco na różnego rodzaju międzynarodowych spotkaniach i wykładach.

Możliwość komentowania jest wyłączona.